Preview Mode Links will not work in preview mode

Campuspodden


Apr 23, 2020

Ett lite annorlunda avsnitt från Campuspodden eftersom omständigheterna är som de är.
Ändå har Robin och Ida mycket att skratta åt i detta avsnitt, inspelat på distans via ett telefonsamtal.

Campuspodden produceras av karriärföretaget Xamera.
Xamera är karriärföretaget för juniora ingenjörer och teknologer som vill få en bra start inom IT/Teknik.
xamera.se